Wie zijn wij?

In Nederland is nog vrij weinig bekend over anosmie. Er zijn schattingen van tussen de 250.000 en 300.000 mensen die zouden lijden aan een lichte dan wel ernstige vorm van reuk- en/of smaakstoornissen. Onderzoek naar anosmie op wetenschappelijk en sociaal gebied begint langzaam op gang te komen. In 2000 is de Anosmievereniging opgericht om mensen in de gelegenheid te stellen met elkaar in contact te komen en om de leden te informeren over de laatste ontwikkelingen.

Doelstellingen van de vereniging

  • ondersteunen van mensen met een reuk- of smaakstoornis
  • reuk- of smaakstoornissen meer bekendheid geven

Dit doen we onder andere door:

  • het geven van lezingen over anosmie
  • voorlichting via de media
  • contacten te leggen met de medische wereld
  • ondersteunen van onderzoeken met betrekking tot anosmie
  • het organiseren van bijeenkomsten voor leden van de vereniging

Anosmievereniging

De vereniging ontleedt haar naam aan de stoornis ‘anosmie’ maar dat is voor velen een onbekend woord. Zelfs voor degenen die eraan lijden. ‘Osmie’ is het Griekse woord voor ‘geur’ en is het basiswoord voor vele medische definities gerelateerd aan ruiken. De verzamelnaam voor reukstoornissen is ‘dysosmie’. Anosmie is daar één van en betekent: een totaal verlies van het reukvermogen.

Lees verder op onze website om meer informatie in te winnen. Mocht u iets niet kunnen vinden of nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met ons secretariaat.

Naar boven ↑